Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: Marcin Mystek

Funkcja: Z-ca Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego

e-mail: oirm@slupsk.oirm.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów: pn. - pt. od godz. 7:30 - 15:15


Kompetencje Zastępcy Inspektora
Decyzje administracyjne Zastępcy Inspektora