Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w SłupskuZapytanie ofertowe na usługę dotyczącą występowania w charakterze biegłego ds. ustawy Prawo zamówień publicznych.[pdf]

Status postępowania: zakończone.

Formularz ofery-załącznik nr.1 [docx]

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia-załącznik nr.2 [pdf]

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-załącznik nr.3 [pdf]

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust1 pkt 23 ustawy-załącznik nr.4 [pdf]

Wykaz usług-załącznik nr.5 [pdf]

Wzór umowy-załącznik nr.6 [docx]

Informacja z otwarcia ofert.[pdf]

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę :

Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy sp.p, Al. J.CH. Szucha 8, 00-582 Warszawa 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:45293
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2018-07-16 13:16:48
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2018-07-16 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-28 10:49:18