Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego zostały powołane na podstawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70 z dnia 26 sierpnia 1999 r., poz. 778 z późn. zm.).
Siedziba i terytorialny zakres działania Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego z dnia 24 września 2004 r. (Dz. U. 04.223.2267).

Statut OIRM w Słupsku.

AKTY PRAWNE I INNE LINKI