Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

 


Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim. [docx]


Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego.[docx]


Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2016 roku” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Celem operacji jest Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.


Wartość operacji wynosiła w 2016 r.: 586.676,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosiło w 2016 r.: 528.008,40 zł


Wartość operacji wynosi w 2017 r.: 595.545,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi w 2017 r.: 535.990,50 zł


RiM 2014-2020UE

Liczba odsłon:94
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2017-11-14 08:14:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-11-14 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-14 08:11:34