Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Loga

 


Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" zrealizował operację pt.: „Dostawa-zakup 2 -ch samochodów typu pickup” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki realizacji celu operacji: odsetek wyładunków poddanych kontroli fizycznej na poziome 5%,


Wartość operacji wynosiła w : 360.000,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosiło w : 324.000,00 złNowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim. [docx]Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego.[docx]Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" realizuje operację pt.: „Dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od dodatków do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2016 roku” którego celem jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Celem operacji jest Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.


Wartość operacji wynosiła w 2016 r.: 586.676,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosiło w 2016 r.: 528.008,40 zł


Wartość operacji wynosi w 2017 r.: 595.545,00 zł

Współfinansowanie w ramach EFMR wynosi w 2017 r.: 535.990,50 zł


Loga

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:14
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2018-04-25 11:32:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2018-04-25 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-25 11:32:23