Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

 


UWAGA!! Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW  z dnia 29 marca 2017 zarządza się:

                      a) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;

                      b) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy

 

 


Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku otrzymują dodatki do wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. "Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

ryby

oirm

ue

Liczba odsłon:62
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2017-06-09 11:43:25
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2017-06-05 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-09 11:42:13