Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).

W dniach 11-14 października br., w Szczecinie i Kołobrzegu, odbyło się Seminarium
nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieregulowanym
i nieraportowanym połowom (IUU). Szkolenie skierowane było do inspektorów rybołówstwa morskiego, strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W ramach seminarium odbyły się szkolenia dotyczące połowów IUU. Tematami szkolenia były:


1) Zwalczanie IUU na poziomie UE i krajowym, prezentacja dot. przepisów;

2) Zwalczanie IUU na etapie wprowadzenia towarów na terytorium UE (certyfikaty połowowe);

3) Zwalczanie IUU w praktyce;

4) Konsolidacja służb kontrolnych, jako możliwy czynnik zapobiegający IUU oraz planowane zmiany
w ustawie o rybołówstwie morskim;

5) Kwoty połowowe na Morzu Bałtyckim po Radzie Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa – trudny kompromis.

Seminarium zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach  Działania 3.1 Kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
nr 00001-6522.1.1-OR0700001/16.”

1.jpg    ikona mgmz.jpg     iko

Liczba odsłon:126
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2016-12-22 11:04:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-12-22 10:51:10