Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Zarządzenie PORZĄDKOWE Nr 1/2017
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

z dnia  27 marca 2017 r. 

w sprawie ograniczenia połowów rekreacyjnych  

(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz.1316)

Ogłoszony: 2017-03-28

       Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015r., poz.222 z póź. zm. ),  zarządza się co następuje: 

§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:

- w okresie od 18 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. na wodach portu Darłowo,

§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

 § 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

                                                                              Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w  Słupsku

                                                                                         Andrzej KrawczukZarządzenie PORZĄDKOWE Nr 2/2017
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

z dnia  5 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ograniczenia połowów rekreacyjnych  

       Działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015r., poz.222 z póź. zm. ),  zarządza się co następuje: 

§ 1. W związku z przeprowadzanym zarybianiem wprowadza się czasowy zakaz prowadzenia wędkarskich połowów rekreacyjnych:

- w okresie od 18 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. na wodach portu Łeba,

- w okresie od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. na wodach portu Rowy,

§ 2. Kto narusza zakaz określony w § 1., podlega karze grzywny przewidzianej w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015r., poz. 1094 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), wymierzanej na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykroczeniach.

 § 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w miejscach jego obowiązywania.

 

                                                                              Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w  Słupsku

                                                                                         Andrzej Krawczuk

Liczba odsłon:9824
Treść wprowadził(a): Łuczkiewicz Tomasz, 2017-04-07 10:00:22
Treść wytworzył(a): Tomasz Łuczkiewicz, 2017-04-07 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-04-07 09:58:18